Mùng 2 tháng 9

Bến Việt (01.09.2009) Trọng tâm - Mùng 2 tháng 9 được giới cầm quyền tại Việt Nam long trọng tổ chức kỉ niệm hàng năm tuy từng bối rối bởi nó trùng ngày ông Hồ mất. Mời đọc giả tham khảo các thông tin ngoài luồng xung quanh ngày này.

Phạm Hồng Sơn - Talawas

BBC Vietnamese - Cha Lý không hối cải nên không được ân xá mùng 2 tháng 9 như những tội phạm khác.

Bình Luận

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License